ποιάριον

ποιάριον
τὸ, Α
βλ. ποάριον.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ποάριον — και ποιάριον, τὸ, Α [πόα] υποκορ. μικρή πόα …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”